Пиримидин нь пиридинтэй төстэй үнэрт героциклик органик нэгдэл юм. Гурван диилиас (зургаан цагираг бүхий гетероскопийн нэг нь хоёр азотын атомтай), азотын атомууд 1 болон 3 байрлалд байрладаг. 250 Бусад сэтгүүлүүд нь пиразин (1 ба 4 байрлал дахь азотын атомууд) болон пиридазин (1 ба 2 байрлал дахь азотын атомууд). Натрийн хүчилд гурван төрлийн эсийн нөлөөнүүд нь пиримидин уламжлал: цитосин (C), тимин (T), ба uracil (U).

байгаа бүх 9 үр дүн