химийн нэгдэл нь химийн холбоогоор нэгтгэсэн нэгээс илүү элементээс бүрдсэн атомаас бүрдэх олон ижил молекулууд (эсвэл молекулын нэгжүүдээс тогтсон химийн бодис) юм. Химийн нэг элементтэй холбоостой химийн элемент нь химийн нэгдэл биш бөгөөд хоёр өөр элемент биш зөвхөн нэг элементээс хойш юм.

Нэгэн төрлийн атомууд хоорондоо хэрхэн холбогддогоос хамааран дөрвөн төрлийн нэгдэл байдаг. Үүнд:

молекулууд ковалентын бондоор нэгддэг
ion ионуудаар ионик бондоор нийлдэг
металл хоорондын холбоогоор хоорондоо холилдсон метамлийн нэгдэл
ковалентын бондыг зохицуулснаар нэгдмэл цогцолборыг бий болгодог.

харуулж байна 1-12 of 32 үр дүн