Azetidine нь гурван нүүрстөрөгчийн атом ба нэг азотын атом агуулсан гетероциклик органик нэгдэл юм. Энэ нь аммиакийн хүчтэй үнэртэй, өрөөний температурт шингэн байдаг бөгөөд хамгийн хоёрдогч аминаастай харьцуулахад хүчтэй байдаг.
Азетидин ба түүний уламжлал нь байгалийн гаралтай бүтээгдэхүүний бүтцийн хувьд харьцангуй ховор байдаг. Эдгээр нь магиник хүчил, penaresidins-ийн гол бүрэлдэхүүн хэсэг юм. Байгалийн бүтээгдэхүүн агуулсан азетидин нь azetidine-2-carboxylic acid, протейны бус уураг гомологийг агуулдаг.

байгаа бүх 4 үр дүн