Шинжлэх ухаан, технологийн процесс боловсруулж, шинэ чиглэлийн хөгжүүлэлт

Гаалийн синтез ба гэрээний судалгаа

Шинжлэх ухаан, технологийн процесс боловсруулж, шинэ чиглэлийн хөгжүүлэлт

Манай орны 50 эрдэмтэдээс бүрдсэн химийн бодисын хөгжлийн баг нь хамгийн хэцүү төслүүдийн хүлээлтийг даван гарч байна. Хамгийн сүүлийн үеийн процесс, аналитик багажаар тоноглогдсон орчин үеийн лабораториудад ажиллахдаа бид замын хөдөлгөөний скрингинг, процессыг хурдасгах, практикийн туршилт хийх материалууд эсвэл том хэмжээний үйлдвэрлэлийн урвалын нөхцөлийг оновчтойгоор боловсруулдаг.

Манай мэргэжилтнүүдийн шинжээчдийн баг, химийн инженер, QA мэргэжилтнүүдийн тусламжтайгаар бид таны хэрэгцээг хангахуйц өргөтгөх боломжтой үйлдвэрлэлийн процессыг хурдан, үр дүнтэй боловсруулдаг.