Мансууруулах бодис илрүүлэхэд зориулсан блокуудыг барих

APIMO вэбсайт

Мансууруулах бодис илрүүлэхэд зориулсан блокуудыг барих

АПИКМО эмийг илрүүлэх нь шинжлэх ухааны мэдлэг, өгөгдөлд дүн шинжилгээ хийх, шинжлэх ухааны ололт амжилтыг нэмэгдүүлэхэд туслах холбоосыг таньж мэдэх, далд холболтыг илрүүлэх үүлд суурилсан, танин мэдэхүйн шийдэл юм.

Энэхүү платформ нь судлаачид динамик дүрслэл, нотолгоонд тулгуурласан таамаглал, амьдралын шинжлэх ухааны дадлагад бэлтгэгдсэн байгалийн хэл ярианы тусламжтайгаар шинэ таамаглал үүсгэх боломжийг олгодог.

Мансууруулах бодис илрүүлэх APICMO нь мансууруулах бодисын шинэ нэр томъёо, мансууруулах бодисны шинэ төрлийн илрүүлэлтийг хурдасгах боломжтой.